دومین جلسه کارگاه آموزشی “جرات مندی به کودکان” برگزار شد

دومین جلسه از سلسله جلسات آموزش “جرات مندی به کودکان از طریق بازی درمانی” در روز شنبه 19 خورداد 1403 برابر با رام ایزد و خورداد ماه 3762 زرتشتی در مجموعه پردیس مارکار توسط انجمن زرتشتیان یزد برگزار شد. این کارگاه با همکاری جناب آقای منوچهر باستانی و به تدریس خانم ها غلامپور و دهقان برگزار شد.

دور نخست این جلسات آموزشی ویژه دانش آموزان پایه های اول و دوم دبستان می باشد که والدین نیز باید در جلسات همزمان حضور داشته باشند و هر دوره سه جلسه می باشد.

جلسه پایانی این کارگاه در روز سه شنبه 22 خورداد 1403 برابر رام ایزد و خورداد ماه در ساعت 19 برگزار خواهد شد.

در ادامه تصاویری از این کارگاه آموزشی را مشاهده خواهد کرد:

   

اسکرول به بالا