دومین نشست هم اندیشی جوانان برگزار شد

دومین نشست هم اندیشی جوانان زرتشتی در روز یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ برابر با مانتره سپند ایزد و بهمن ماه ۳۷۶۰ زرتشتی، با حضور سپنتا نیکنام فرنشین انجمن زرتشتیان یزد، نریمان یزدانی فرنشین انجمن زرتشتیان کسنویه و مهرداد گشسبی فرنشین انجمن زرتشتیان خرمشاه و جمعی از جوانان زرتشتی در ساعت ۱۷ در کتابخانه زرتشتیان یزد برگزار شد.
محور این نشست “ارتباط متقابل انجمن و جامعه” بود و درباره سه موضوع “مسئولیت هر زرتشتی نسبت به جامعه و انجمن” ، “بررسی معضلات جامعه زرتشتی از دیدگاه جوانان” و “وظیفه انجمن در برابر جامعه” بحث و گفتگو شد و جوانان این فرصت را یافتند تا به صورت مستقیم با روسای انجمن های زرتشتیان حاضر در جلسه به بررسی پیشنهادات و انتقادات بپردازند.
این جلسه در ساعت ۲۰:۳۰ به پایان رسید.

 

اسکرول به بالا