سالگرد درگذشت اشوزرتشت با همازوری انجمن زرتشتیان یزد و سازمان جوانان زرتشتی یزد برگزار شد

آیین آفرینگان خوانی درگذشت اشوزرتشت اسپنتمان، پیامبر بزرگ آریایی، با همازوری انجمن زرتشتیان یزد و سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار شد.
این آیین در ساعت ۱۲:۰۰ پنجم دی ماه ۱۴۰۲ برابر با خیر ایزد و دی ماه ۳۷۶۱ زرتشتی با باشندگی همکیشان و مهمانان گرامی در سالن ورزشی سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد (یگانگی) برگزار گردید.
در ابتدا موبدان فریبرز شهزادی و رستم کاووسیان زاده اوستای آفرینگان درگذشت اشوزرتشت را خواندند.
سپس فرزانه بمانی مجری برنامه، دکلمه ای در وصف اشوزرتشت خواندند.
در ادامه موبد مهربان پولادی فرنشین انجمن موبدان ایران و دکتر اسفندیار اختیاری نماینده ایرانیان زرتشتی سخنانی پیرامون این روز بزرگ ایراد فرمودند.
در پایان از مهمانان با لرک و ناهار پذیرایی به عمل آمد.
شایان ذکر است هزینه آفرینگان خوانی و لرک توسط خانواده فلاح زاده و ناهار توسط انجمن زرتشتیان یزد تامین گردید.

اسکرول به بالا