سومین نشست هم اندیشی جوانان زرتشتی یزد برگزار شد

سومین نشست هم اندیشی جوانان زرتشتی در روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با ورهرام ایزد و اردیبهشت ماه ۳۷۶۱ زرتشتی در سالن کنفرانس کتابخانه زرتشتیان یزد (بانو و کیخسرو بزرگ چمی) با حضور سپنتا نیکنام فرنشین انجمن زرتشتیان یزد و جمعی از جوانان زرتشتی برگزار شد.
موضوع این نشست “معضلات، ایده ها و راهکارها” حول محور “ارتباط متقابل انجمن و جامعه” بود که مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
در ابتدا مهرداد خسرویانی، مسئول امور فرهنگی انجمن زرتشتیان، ضمن خیرمقدم، به تشریح موضوع پرداخت و گذری به مباحث پیشین داشت.
در ادامه سپنتا نیکنام فرنشنین انجمن زرتشتیان یزد به جمع بندی مطالب جلسات گذشته پرداخت و از ارتباط و پیوستگی موضوعات سخن گفت. سپس اهمیت همازوری و همبستگی دینی را مورد خطاب قرار داد و راه پیروزی را در این مسیر عنوان کرد.
در ادامه هر یک از جوانان شرکت کننده به ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود پرداخته که هر کدام جداگانه پاسخ داده شد.
در انتها قرار شد تا جلسات بعدی به صورت تخصصی با موضوعات منحصر به آن، با حضور علاقه مندان و متخصصین برگزار شود تا راهکاری اساسی و کاربردی جهت اجرا، حاصل گردد.

اسکرول به بالا