سومین نشست هم اندیشی جوانان زرتشتی یزد برگزار می شود

انجمن زرتشتیان یزد در نظر دارد تا سومین نشست هم اندیشی جوانان زرتشتی یزد را در روز سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 برابر با ورهرام ایزد و اردیبهشت ماه 3761 زرتشتی از ساعت 6 تا 8 پسین در خردسرای زرتشتیان یزد (کتابخانه بانو و کیخسرو بزرگچمی) برگزار نماید.

این نشست با محوریت “ارتباط متقابل انجمن و جامعه” با موضوع “شناخت معضلات، ایده ها و راهکارها” تشکیل خواهد شد.

جوانان علاقه مند می توانند از طریق تارنمای انجمن زرتشتیان یزد به آدرس yza.org.ir/nhajz با وارد کردن مشخصات فردی تا 18 اردیبهشت 1402، ثبت نام خود را تکمیل نموده و در این نشست حضور یابند.

شایان ذکر است به دلیل ظرفیت محدود اولویت با عزیزانی ست که زودتر ثبت نام کنند

اسکرول به بالا