قدردانی انجمن زرتشتیان یزد از پرستاران نمونه

انجمن زرتشتیان یزد بر این باور است که خوشنامی جامعه زرتشتیان از دیرباز تا کنون توسط افرادی رقم خورده که در انجام وظایف خود به درستی عمل نموده اند و اندیشه و گفتار و کردار نیک را سر لوحه کار و زندگی خود قرار داده اند .
همکیشانی که مورد تقدیر مسئولان خود قرار گرفته‌اند ، بی شک از سوی جامعه زرتشتیان نیز باید مورد تشویق قرار گیرند .
بنابراین انجمن زرتشتیان یزد همچون سالیان گذشته از پرستاران نمونه زرتشتی تقدیر به عمل آورد .
خانم هما مهربانی پرستار برگزیده مدیریت درمان استان یزد و خانم خورشیدِ ناهید پرستار برگزیده بخش آی سی یو بیمارستان رهنمون یزد، از پرستاران برگزیده سال ۱۴۰۱ بودند که در روز چهارشنبه دهم اسفندماه ۱۴۰۱ برابر با مهرایزد و اسفندماه ۳۷۶۰ زرتشتی، همزمان با نشست هیئت مدیره گردش ۶۳ انجمن زرتشتیان یزد، با تقدیم هدیه ای مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

اسکرول به بالا