مجمع همگانی عادی سالیانه انجمن زرتشتیان یزد برگزار می گردد

مجمع همگانی عادی سالیانه انجمن زرتشتیان یزد در گردش شصت و چهار  بر اساس قانون و اساسنامه انجمن و با ستناد مجوز شماره 110183 مورخ 1402/05/23 فرماندار محترم شهرستان یزد در ساعت 5 پسین جمعه 31 شهریور ماه 1402 در محل تالار بزرگچمی یزد واقع در بلوار بسیج کوچه مهر تشکیل میگردد.

دستور جلسه :

1- گزارش هیات مدیره و بازرس

2- تعیین روزنامه جهت درج آگهی های انجمن       

3- اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی عملکرد 1401

4- تعیین بازرس اصلی و علی البدل

5- ابلاغ پروانه شماره 458/41/7/الف مورخ 1402/03/02 وزارت کشور درخصوص فعالیت اعضاء هیات مدیره گردش64

 

از کلیه همکیشان واجد شرایط در محدوده جغرافیایی انجمن زرتشتیان یزد درخواست شرکت در راس ساعت و همراه داشتن کارت ملی و ارائه کد پستی را داریم.

اسکرول به بالا