مرمت و بازسازی سقف اتاق آتش آتشکده ورهرام یزد

با توجه به بارندگی شدید سال گذشته استان یزد و بررسی های صورت گرفته با نظارت معمار انجمن زرتشتیان یزد، مرمت و بازسازی سقف تالار اصلی ( اتاق آتش) آتشکده ورهرام یزد در دستور کار قرار گرفت.
جمع آوری آجر فرش های فرسوده و اقدام جهت آجر فرش جدید، بیرون بردن خاک های کهنه و جایگزین خاک رس، ترمیم قسمت هایی از طاق ضربی، از اموری می‌باشد که در حال انجام است.
این عملیات بازسازی با نظارت معمار و کارشناس مورد تایید سازمان میراث فرهنگی، معمار کمالی انجام می‌شود.

اسکرول به بالا