نخستین جلسه کارگاه آموزشی استعدادیابی برگزار شد

نخستین جلسه کارگاه آموزشی استعدادیابی کودک و نوجوان در روز سه شنبه 12 تیرماه 1403 در ساعت 18:30 در کتابخانه تخصصی زرتشتیان یزد برگزار شد. مدرس این کارگاه، آقای منوچهر باستانی، کارشناس ارشد روانشناسی دارای تخصص کودک و نوجوان هستند.

جلسه دوم این کارگاه در روز سه شنبه 19 تیرماه 1403 در ساعت 16:30 در کتابخانه تخصصی زرتشتیان یزد برگزار می گردد.

 

اسکرول به بالا