پروانه فعالیت انجمن زرتشتیان یزد صادر شد

پروانه فعالیت گردش ۶۴ انجمن زرتشتیان یزد، در خورداد ماه ۱۴۰۲، توسط وزارت کشور صادر و تا خورداد ۱۴۰۵ معتبر است. این پروانه اخیرا به این انجمن ابلاغ شده است.
هموندان هیئت مدیره گردش ۶۴ انجمن زرتشتیان یزد، به شرح زیر می باشد:
کورش رشیدی : فرنشین
جاوید شهریاری: جانشین فرنشین
رشید ماوندادی: حسابدار
رستم بهرامیان فرشید: خزانه دار
ماندانا مهربانی زردشتی: دبیر
فریبا مالی
خسرو تشکر
فریبرز آتشبند
سهراب فیروزفرد
رزیتا آریایی نژاد
فریدون نجمی

اسکرول به بالا