پیام آرامش باد انجمن زرتشتیان یزد در پی درگذشت بهدین شاهرخ سلامتی

ایریستَنام اوروانو یَزَمَئیده یااَشَه اونام فرَوَشَه یو

به روان و فروهر پاک درگذشتگان پارسا درود باد

 

درگذشت بهدین بهشتی روان، شاهرخ سلامتی را آرامش بادمی گوییم و از درگاه اهورامزدا برای خانواده ایشان و جامعه زرتشتی، آرامش و شکیبایی آرزومندیم.

روانش شاد و گروسمان نشین باد.

 

انجمن زرتشتیان یزد

اسکرول به بالا