پیک نیک رقابت دانش آموزی “یشت تا یشت” برگزار شد

پیک نیک رقابت دانش آموزی “یشت تا یشت” در روز جمعه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۱ برابر با رشن ایزد و اسفندماه ۳۷۶۰ زرتشتی، با حضور بیش از ۷۰ تن از دانش آموزان پایه اول تا نهم در دبستان روستای مبارکه برگزار شد. دانش آموزان شرکت کننده در این پیک نیک، در ساعت ۸ صبح با حضور در آتشکده ورهرام یزد و خوانش اوستای تندرستی، توسط اتوبوس هایی که انجمن زرتشتیان یزد تدارک دیده بود، راهی روستای مبارکه شدند.
پس از صرف صبحانه ،دانش اموزان به هفت گروه تقسیم شدند و با مشخص شدن سرپرست های هر گروه، به سرگرمی هایی که توسط کارگروه آموزش و پژوهش انجمن زرتشتیان یزد طراحی شده بود، مشغول شدند. پس از صرف ناهار بازی های تیمی و آزاد برگزار شد و در نهایت ساعت ۱۶ به سوی محل حرکت، آتشکده ورهرام یزد، باز گشتند .
گفتنی است رقابت دانش آموزی “یشت تا یشت”، از روز اورمزد و بهمن ماه آغاز شد و در روز آبان ایزد و اسفندماه ۱۴۰۱ به پایان رسید.
این پیک نیک دانش آموزی جهت تقدیر از شرکت کنندگان در این رقابت، و به همت انجمن زرتشتیان یزد و کارگروه آموزش و پژوهش این انجمن و با همکاری انجمن زرتشتیان تفت برگزار شد.

اسکرول به بالا