کارگاه آموزش جرات مندی به کودکان برگزار شد

نخستین جلسه از دور دوم کارگاه آموزشی جرات مندی به کودکان در روز چهارشنبه 19 تیرماه 1403 در ساعت 19 در کتابخانه تخصصی زرتشتیان یزد برگزار شد. این کارگاه به صورت همزمان برای والدین و فرزتدان اجرا شد.

دور دوم کارگاه جرات مندی ویژه دانش آموزان سوم و چهارم دبستان می باشد و زمان برگزاری این کارگاه جهت دانش آموزان پایه پنجم و ششم اعلام خواهد شد.

اسکرول به بالا