گردهمایی کودکان و نوجوانان در کتابخانه زرتشتیان یزد برگزار شد

با توجه به‌ راه اندازی بخش کودک و نوجوان کتابخانه زرتشتیان یزد واقع در آتشکده زرتشتیان یزد، با حضور جمعی از کودکان و نوجوانان زرتشتی و با همراهی سرکار خانم نگین خداپرستی ، گردهمایی کودک و نوجوان برگزار شد. این گردهمایی در روز ورهرام ایزد و آذرماه از ساعت ۱۶ همراه با آغاز خوانش اوستای ورهرام یشت در کتابخانه زرتشتیان یزد آغاز شد و با خواندن داستان و بازی ادامه یافت و در ساعت ۱۷:۳۰ پایان یافت.

 

اسکرول به بالا