گزارش تصویری از آماده سازی آیین واج یشت گهنبار ایاسرم

در شامگاه 19 مهر 1401 برابر با ارد ایزد و مهرماه 3760 زرتشتی، جمعی از جوانان زرتشتی با حضور در آتشکده زرتشتیان یزد، همکاری لازم را جهت برگزاری آیین واج یشت گهنبار ایاسرم با انجمن زرتشتیان یزد داشتند و به چینش صندلی، نظافت و گردگیری، چیدمان سفره و نشان گذاری کتاب اوستا پرداختند.

در ادامه گزارش تصویری از همکاری و این همت را مشاهده خواهید کرد

اسکرول به بالا