گزارش تصویری از آیین خوانش اوستای آبزور در آتشکده ورهرام یزد

آیین خوانش اوستای آبزور در روز 10 فروردین 1402 برابر با آبان ایزد و فروردین ماه 3761 زرتشتی با خوانش موبد فریبا مالی در محوطه ی کد خدا در آتشکده ورهرام یزد در ساعت 16 برگزار شد. پس از اوستا خوانی، موبد فریبا مالی سخنانی پیرامون نوروز و خوان نوروزی ایراد فرمودند و همچنین درباره آیین ها و سنت های کهن نوروز سخن گفتند.

در پایان از باشندگان پذیرایی به عمل آمد که این پذیرایی از دهش خانواده شابهرام رستمی به نامگانه روانشاد هما هرمزدیار رستمی صورت گرفت.

 

اسکرول به بالا