گزارش تصویری از جشن سده 1401 در سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد

جشن سده پسین دوشنبه دهم بهمن ماه ۱۴۰۱، در سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار شد.

این مراسم در روز مهر ایزد و بهمن ماه گاهشمار زرتشتی با گاتهاخوانی آغاز شد. سخنرانی سپنتا نیکنام فرنشین انجمن زرتشتیان یزد و موبد کامران لریان، بخشی از برنامه های این جشن بود. آیین اوستاخوانی نیز توسط موبدان رستم کاووسیان زاده، خدامراد گنجی و کامران لریان انجام شد و در ادامه آتش افروزی انجام شد.

جشن سده

جشن سده

اسکرول به بالا